Parafia Wilczopole
Menu główne
Start
Historia parafii
Proboszcz
Kancelaria
Nabożeństwa
Polecamy
Galeria zdjęć
Pliki multimedialne
Teksty
Wiadomości
Parafialne
Wydarzenia
Nabożeństwa
Litanie
Droga krzyżowa
Różaniec
Koronka
Inne modlitwy
Dobry Siew OPP
Statut
Sprawozdania
Konto bankowe
Aktualne dzieła
TV lectio divina - XXX niedziela zwykła "C" (Łk 18, 9-14)

Jezus opowiedział przypowieść o modlitwie faryzeusza i celnika w świątyni kierując ją do tych, co ufali sobie i gardzili innymi. To na modlitwie wychodzi prawda o nas, bo Bóg zna nasze serce i Jemu nie trzeba mówić, kto jaki jest. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej: ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

 
Ogłoszenia (09.10.2016)

XXVIII niedziela zwykła "C"

1. Trwa miesiąc październik, miesiąc różańca. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele:

  1. codziennie o godz. 17.00 msza św. i nabożeństwo;
  2. w niedziele przed mszą św. o godz. 9.00.

2. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy XVI Dzień Papieski, w czasie którego zbieramy do specjalnych puszek ofiary na Fundusz Dzieło Trzeciego Tysiąclecia, aby wspierać uboższą młodzież w zdobywaniu wykształcenia.

3. Dzisiejsza taca przeznaczona na seminarium duchowne.

4. Przed kościołem stoi kontener na makulaturę – Akademia Młodzieżowa zbiera na stypendia dla uboższej młodzieży.

5. Centrum Jana Pawła II – można składać wnioski do końca października o stypendium dla młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i studentów. Wnioski pobierać można ze strony internetowej www.cjp2.pl lub w biurze Centrum w Kurii Metropolitalnej – budynek archiwum.

6. Wizyta u chorych za I piątek i sobotę miesiąca – jutro w poniedziałek i we wtorek wg zwykłego rozkładu.

 
Informacja o procesie dotyczącym nieważności małżeństwa kanonicznego

Wiele osób zgłasza się do Sądu Metropolitalnego w Lublinie z prośbą o zbadanie ewentualnej nieważności małżeństwa. Sądowe zbadanie tej sprawy jest jedynym sposobem rozstrzygnięcia tego rodzaju wątpliwości. Nabiera to szczególnego znaczenia, jeżeli katolik po rozwodzie cywilnym wchodzi w nowy związek. Brak roz- strzygnięcia co do stanu wolnego na drodze kościelnej uniemożliwia wówczas zawarcie małżeństwa kościel- nego, a pozostawanie w takim związku skutkuje niemożnością korzystania z sakramentu pokuty i przyjmo- wania Komunii św.

Sąd kościelny może orzec, że małżeństwo było nieważnie zawarte, ale nie jest to ani „rozwód kościelny”, ani „unieważnienie małżeństwa”. Przez rozwód usiłuje rozwiązać się węzeł małżeński, unieważnia się natomiast coś, co było ważne, a sąd kościelny stwierdza, że węzeł małżeński nigdy nie zaistniał. Wyrok sądu kościelnym stwierdzający nieważność małżeństwa oznacza, że osoba nie zawarła ważnego małżeństwa kanonicznego. Błędna terminologia może prowadzić do tworzenia skojarzeń, że można rozwiązać każde małżeństwo. Mał- żeństwo sakramentalne ważnie zawarte jest nierozerwalne (nierozwiązywalne) za życia małżonków. Jest to zasada pochodząca z prawa Bożego. Jeżeli więc odbyła się ceremonia zawarcia małżeństwa, uważa się, że było ono ważnie zawarte i dopiero specjalna procedura sądowa zakończona wyrokiem może obalić to do- mniemanie.

Św. Jan Paweł II w jednej z wypowiedzi na temat nierozerwalności małżeństwa przypomniał, że żadna ludzka władza, „nawet Następca św. Piotra, nie może kwestionować nierozerwalności tego sakramentu, gdyż nie ma on żadnej władzy w odniesieniu do prawa Bożego”. Często tę wypowiedź przytacza także Papież Franciszek.

Przyczyny nieważności

Więcej…
 
Konto bankowe Parafii

Parafia Rzymsko-Katolicka Narodzenia NMP-MB Siewnej
Wilczopole 38
20-388 Lublin
Nr konta: 23 2030 0045 1110 0000 0050 5740

Nowości
polecamy

sfd_copy

razemzajezusem_www

© Copyright 2008 Parafia Wilczopole.