Parafia Wilczopole
Menu główne
Start
Historia parafii
Proboszcz
Kancelaria
Nabożeństwa
Polecamy
Galeria zdjęć
Pliki multimedialne
Teksty
Wiadomości
Parafialne
Wydarzenia
Nabożeństwa
Litanie
Droga krzyżowa
Różaniec
Koronka
Inne modlitwy
Dobry Siew OPP
Statut
Sprawozdania
Konto bankowe
Aktualne dzieła
TV lectio divina - II niedziela Adwentu "A" (Mt 3, 1-12)
Misja św. Jana Chrzciciela we współczesnym świecie. Jak mógłby nas wzywać do nawrócenia? Medytację biblijną prowadzą ks. prof. Mirosław Wróbel (KUL) i ks. Robert Muszyński

 
Ogłoszenia (27.11.2016)

I niedziela Adwentu „A”

  1. Rozpoczyna się Adwent. W niedziele o godz. 8.40 Godzinki o Niepokalanym poczęciu NMP, w tygodniu roraty czyli msza o Matce Bożej w Adwencie – razem z Maryją czuwamy i oczekujemy przyjścia Zbawiciela- Mesjasza. Zachęcam, żeby już dziś się wewnętrznie nastawić i zaplanować przychodzenie na roraty. Roraty w poniedziałek, środę, piątek o 6.00, we wtorek i czwartek o 7.00. W poniedziałek, środę i piątek po roratach zapraszam na śniadanie do Sali Dolnej. Ponieważ w Adwencie mamy msze św. roratnie rano, tych wieczornych nie będzie, chyba że ktoś będzie chciał zamówić intencję.
  2. Gdyby ktoś chciał i mógł wesprzeć wspólne śniadania, na których są w większości dzieci mlekiem czy jajkami czy pieczywem?
  3. W piątek I piątek miesiąca. Spowiedź od 17.30, msza św. o 18.00. W sobotę I sobota miesiąca. Msza św. o 16.00, spowiedź od 15.30. Wizyty u chorych nie będzie, dopiero w czasie rekolekcji przed świętami.
  4. Liturgia pokutna dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w piątek o 19.00.
  5. Msza chrzcielna będzie 26.12 o godz. 11.00.
  6. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii przed 4 niedzielą Adwentu 15-17.12.2016. Głosi ks. Michał Zybała, Dyrektor Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Lubelskiej.
  7. Radni rozniosą do naszych domów opłatek. Ofiary przeznaczone na budowę organów.
  8. W przyszłą niedzielę taca na seminarium duchowne
  9. W przyszłą niedzielę będą kalendarze maryjne
 
Koncert Patriotyczny w Wilczopolu 20.11.2016
Grupa dzieci i młodzieży z klasy wokalu (Ognisko Muzyczne w Wilczopolu) wykonuje pieśni patriotyczne w historycznym dniu Aktu Przyjęcia Chrystusa jako Króla i Pana Polski

 
Informacja o procesie dotyczącym nieważności małżeństwa kanonicznego

Wiele osób zgłasza się do Sądu Metropolitalnego w Lublinie z prośbą o zbadanie ewentualnej nieważności małżeństwa. Sądowe zbadanie tej sprawy jest jedynym sposobem rozstrzygnięcia tego rodzaju wątpliwości. Nabiera to szczególnego znaczenia, jeżeli katolik po rozwodzie cywilnym wchodzi w nowy związek. Brak roz- strzygnięcia co do stanu wolnego na drodze kościelnej uniemożliwia wówczas zawarcie małżeństwa kościel- nego, a pozostawanie w takim związku skutkuje niemożnością korzystania z sakramentu pokuty i przyjmo- wania Komunii św.

Sąd kościelny może orzec, że małżeństwo było nieważnie zawarte, ale nie jest to ani „rozwód kościelny”, ani „unieważnienie małżeństwa”. Przez rozwód usiłuje rozwiązać się węzeł małżeński, unieważnia się natomiast coś, co było ważne, a sąd kościelny stwierdza, że węzeł małżeński nigdy nie zaistniał. Wyrok sądu kościelnym stwierdzający nieważność małżeństwa oznacza, że osoba nie zawarła ważnego małżeństwa kanonicznego. Błędna terminologia może prowadzić do tworzenia skojarzeń, że można rozwiązać każde małżeństwo. Mał- żeństwo sakramentalne ważnie zawarte jest nierozerwalne (nierozwiązywalne) za życia małżonków. Jest to zasada pochodząca z prawa Bożego. Jeżeli więc odbyła się ceremonia zawarcia małżeństwa, uważa się, że było ono ważnie zawarte i dopiero specjalna procedura sądowa zakończona wyrokiem może obalić to do- mniemanie.

Św. Jan Paweł II w jednej z wypowiedzi na temat nierozerwalności małżeństwa przypomniał, że żadna ludzka władza, „nawet Następca św. Piotra, nie może kwestionować nierozerwalności tego sakramentu, gdyż nie ma on żadnej władzy w odniesieniu do prawa Bożego”. Często tę wypowiedź przytacza także Papież Franciszek.

Przyczyny nieważności

Więcej…
 
Konto bankowe Parafii

Parafia Rzymsko-Katolicka Narodzenia NMP-MB Siewnej
Wilczopole 38
20-388 Lublin
Nr konta: 23 2030 0045 1110 0000 0050 5740

Nowości
polecamy

sfd_copy

razemzajezusem_www

© Copyright 2008 Parafia Wilczopole.