Parafia Wilczopole
Menu główne
Start
Historia parafii
Proboszcz
Kancelaria
Nabożeństwa
Polecamy
Galeria zdjęć
Pliki multimedialne
Teksty
Wiadomości
Parafialne
Wydarzenia
Nabożeństwa
Litanie
Droga krzyżowa
Różaniec
Koronka
Inne modlitwy
Dobry Siew OPP
Statut
Sprawozdania
Konto bankowe
Aktualne dzieła
Ogłoszenia (25.09.2016)

 

1. W sobotę rozpoczyna się miesiąc październik. Uwaga! Zmiana godziny odprawiania mszy św. w tygodniu. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele:

  1. codziennie o godz. 17.00 msza św. i nabożeństwo; w soboty o godz. 16.00
  2. w niedziele przed mszą św. o godz. 9.00.

2. W modlitwężańcową włączą się dzieci i młodzież z poszczególnych klas, przygotują rozważania oraz poprowadzą odmawianie poszczególnych dziesiątków różańca. Rozkład klas prowadzących różaniec poda pani katechetka w szkole.

3. Dziś taca inwestycyjna z przeznaczeniem na budowę organów.

4. W sobotę I sobota miesiąca. Wizyta u chorych w przyszłym tygodniu. 

 
TV lectio divina - XXV niedziela zwykła "C" (Łk 16, 1-13))

Dziś znów o życiu wiecznym, które zaczyna się teraz, w doczesności. Bardzo pięknie Pan Jezus w przypowieści o Łazarzu i bogaczu pokazuje jak twoja doczesność wpływa na twoją wieczność, a śmierć tylko utrwala ten stan. Bogacz słyszy od Abrahama:teraz nic ci nie poradzę, miałeś czas słuchać Słowo Boże i się nawracać ale wolałeś się bawić. Wcale nie chodzi w dzisiejszej Ewangelii o okazyjne gesty miłosierdzia ale..... Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej - ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

 
Informacja o procesie dotyczącym nieważności małżeństwa kanonicznego

Wiele osób zgłasza się do Sądu Metropolitalnego w Lublinie z prośbą o zbadanie ewentualnej nieważności małżeństwa. Sądowe zbadanie tej sprawy jest jedynym sposobem rozstrzygnięcia tego rodzaju wątpliwości. Nabiera to szczególnego znaczenia, jeżeli katolik po rozwodzie cywilnym wchodzi w nowy związek. Brak roz- strzygnięcia co do stanu wolnego na drodze kościelnej uniemożliwia wówczas zawarcie małżeństwa kościel- nego, a pozostawanie w takim związku skutkuje niemożnością korzystania z sakramentu pokuty i przyjmo- wania Komunii św.

Sąd kościelny może orzec, że małżeństwo było nieważnie zawarte, ale nie jest to ani „rozwód kościelny”, ani „unieważnienie małżeństwa”. Przez rozwód usiłuje rozwiązać się węzeł małżeński, unieważnia się natomiast coś, co było ważne, a sąd kościelny stwierdza, że węzeł małżeński nigdy nie zaistniał. Wyrok sądu kościelnym stwierdzający nieważność małżeństwa oznacza, że osoba nie zawarła ważnego małżeństwa kanonicznego. Błędna terminologia może prowadzić do tworzenia skojarzeń, że można rozwiązać każde małżeństwo. Mał- żeństwo sakramentalne ważnie zawarte jest nierozerwalne (nierozwiązywalne) za życia małżonków. Jest to zasada pochodząca z prawa Bożego. Jeżeli więc odbyła się ceremonia zawarcia małżeństwa, uważa się, że było ono ważnie zawarte i dopiero specjalna procedura sądowa zakończona wyrokiem może obalić to do- mniemanie.

Św. Jan Paweł II w jednej z wypowiedzi na temat nierozerwalności małżeństwa przypomniał, że żadna ludzka władza, „nawet Następca św. Piotra, nie może kwestionować nierozerwalności tego sakramentu, gdyż nie ma on żadnej władzy w odniesieniu do prawa Bożego”. Często tę wypowiedź przytacza także Papież Franciszek.

Przyczyny nieważności

Więcej…
 
Konto bankowe Parafii

Parafia Rzymsko-Katolicka Narodzenia NMP-MB Siewnej
Wilczopole 38
20-388 Lublin
Nr konta: 23 2030 0045 1110 0000 0050 5740

Nowości
polecamy

sfd_copy

razemzajezusem_www

© Copyright 2008 Parafia Wilczopole.